Liatris punctata (Gayfeather)

Order Asterales, Family Asteraceae, Genus Liatris

Very small.